Цени

1. Цена за двойна стая за периода от - 01 април - 30 септември - 55.00 лева на ден за дните петък - събота вкл. официални празници и цена за двойна стая - 45.00 лева на ден за дните от неделя до четвъртък , като цените включват закуска и сезонно ползване на басейн.
1.1.Цена за двойна стая за периода 01 април - 30 септември за пенсионери и ученици от община Ботевград, юридически лица с нестопанска цел, регистрирани и упражняващи дейност на територията на община Ботевград и за организирано ползване от училища за провеждане на мероприятия - 45.00 лева на ден. Цената включва закуска и сезонно ползване на басейн.

2. Цена за двойна стая за периода 01 октомври - 31 март - 70.00 лева на ден за дните петък и събота, вкл .официални празници и цена за дните от неделя до четвъртък - 55.00 лв., като цените включват закуска.
2.1 Цена за двойна стая за периода 01 октомври - 31 март за пенсионери и ученици от община Ботевград, юридически лица с нестопанска цел, регистрирани и упражняващи дейност на територията на община Ботевград и за организирано ползване от училища за провеждане на мероприятия – 55.00 лева на ден. Цената включва закуска.

3. Цена за двойна стая при единично настаняване - 45.00 лева на ден за дните петък и събота, за периода 01 април - 30 септември, включва закуска и сезонно ползване на басейн.
3.1. Цена 35,00 лв. на ден за същия период за дните от неделя до четвъртък.
3.2. Цена за двойна стая при единично настаняване за периода 01 април - 30 септември за пенсионери и ученици от община Ботевград, юридически лица с нестопанска цел, регистрирани и упражняващи дейност на територията на община Ботевград и за организирано ползване от училища за провеждане на мероприятия – 35.00 лева на ден. Цената включва закуска и сезонно ползване на басейн.

4. Цена за двойна стая при единично настаняване - 55.00 лева на ден (петък и събота) за периода 01 октомври - 31 март, включва закуска.
4.1. Цена 45,00 лв. на ден за същия период за дните от неделя до четвъртък
4.2. Цена за двойна стая при единично настаняване за периода 01 октомври - 31 март за пенсионери и ученици от община Ботевград, юридически лица с нестопанска цел, регистрирани и упражняващи дейност на територията на община Ботевград, и за организирано ползване от училища за провеждане на мероприятия – 45.00 лева на ден. Цената включва закуска.

5. Цена апартамент при настанени двама човека - 90.00 лева на ден (петък и събита), включва закуска и сезонно ползване на басейн.
5.1. Цена 75.00 лв. на ден за дните от неделя до четвъртък.
5.2. Цена апартамент за пенсионери и ученици от община Ботевград, юридически лица с нестопанска цел, регистрирани и упражняващи дейност на територията на община Ботевград и за организирано ползване от училища за провеждане на мероприятия - 75.00 лева на ден, включва закуска и сезонно ползване на басейн.

6. Нощувка на деца до 7 години не се заплаща.

7. Такса за допълнително легло – 20.00 лв., включва закуска и сезонно ползване на басейн.

8. Такса за ползване на открития плувен басейн в периода 01 юни – 31 август за ученици, студенти и пенсионери от Община Ботевград - 7.00 лева на ден, а за всички останали лица - 10.00 лева на ден.

9. Такса за ползване на ресторанта след 24:00 ч. - 30.00 лв./ч.

Категория две звезди