Килийно училище и музей сбирка

Килийно училище и музей сбирка

Най-старата сграда на килийно училище в Ботевградска община се намира в с. Боженица. То е на 20км северно от град Ботевград. Преписки върху църковни книги и спомени на възрастни хора от селото споменават, че там е имало учители много преди построяването на килийното училище. Поради чести прекъсвания на учебната дейност през годините, за начало на образованието се приема 1806г. Тогава е построена сградата и назначен Стоян Кнезовски за учител. По-късно той е ръкоположен за свещенник. През 1834г. върху стари основи на разрушен храм е построена църквата "Света Петка". В непосредствена близост през 1835г, е съградена сграда за Килийно училище. Голяма част от учителите са от Боженица и околните села. Заплатите на даскалите не били високи, затова получавали от учениците и определено количество храна. Тук се обучавали от 80 до 100 деца, като част от тях са идвали от околните села. Първоначално просвещението е почивало само върху религиозни предмети-Часослов, Псалтир и Святчето, а по-късно е включен Буквар с писане и математика. Не е имало разграничени класове и отделения. Учителят е показвал на всеки ученик поотделно урока, а събота е бил ден за преговор. Занятията продължавали 2-3 часа. Дисциплината била сурова, поддържала се е освен от учителя и от дежурни ученици.
 

Сградата на училището изгоряла през 1855г и на нейно място е съградена нова през 1880г, съществуващо до днес, която функционирала успешно до 1943г.През 2006г със средства на жителите на селото и Община Ботевград, училището е реставрирано и подредено като музейна сбирка, филиал на Исторически музей Ботевград

Категория две звезди