Скална църква в крепостта "Боженишки Урвич"

Скална църква в крепостта "Боженишки Урвич"

Скалната църква се намира на най-високото място в крепостта "Боженишки Урвич" край ботевградското село Боженица. Скалната църква е издълбана във висока скала във вътрешността на крепостта. Добре са запазени изсечените в самата скала олтар и наос на храма. Наличните отвори в скалата в западната част на църквата, в които е била захваната носеща конструкция, свидетелстват, че църквата е имала и притвор, вероятно дървен, а може би и зидан.

Цялата скала е играела роля на на култов център още по времето на траките, защото на върха до който водят изсечени стъпала, ясно личат оформени изкуствено дупки, които са служели по някакъв начин в изпълнението на езическите обреди.

Категория две звезди